Thông Báo Announcements

* Tập Hát Tết sẽ vào lúc 1:30PM hôm nay. Mời tất cả những ai thích ngợi khen Chúa cùng tham dự.  Tết’s special song practice is today @ 1:30PM. Please join!

* Mời các bạn Gia Đình Trẻ nhóm lại chiều nay lúc 3:30pm, tại nhà AC Thắng-Vy. Young Couples’ gathering is today @3:30PM @ Thắng-Vy’s house.

* Kính mời ban Nam & Nữ giới nhóm lại vào Chúa Nhật tuần sau, 01/19, 3:30pm, tại nhà OB Hùng-Yến (18320 Almond Tree Path, Riverside.) Men & Women’s gathering is next Sunday, @3:30PM, @ OB Hùng-Yến’s house.

* Cầu Nguyện Đêm Giao Thừa Canh Tý sẽ vào lúc 8pm tối thứ Sáu, 01/24. Mời Hội Thánh đến dự. Lunar New Year Eve prayer meeting is at 8pm, Friday 1/24/20.

 

Cảm Tạ & Cầu Thay Thanksgiving & Intercessions

Xin Hội Thánh cầu nguyện đặc biệt cho

-sức khỏe của MS Lê Thế Đinh, ông Kỉnh, ông Lô, ông Liên, ông Hùng, bà Ánh, ba mẹ chị Muội, Linda, Murphy, bé Vincent.

-những người đang về thăm gia đình (chị Mận, chị Muội, cô Amie)

-công việc Chúa tại San Bernardino trong năm 2020

-ban lãnh đạo cùng các mục vụ của Hội Thánh trong năm 2020