Thông báo

  • Trại Hè của Hội Thánh sẽ từ thứ Bảy, 8/31 đến thứ Hai, 9/2 tại Running Spring. Xin vui lòng ghi danh sớm với anh Nguyễn Như Văn. Summer Retreat is from 8/31-9/2 at Running Spring. Please join!
  • Chương trình bồi linh-huấn luyện của hai Hội Thánh San Bernardino & Corona sẽ vào Chúa Nhật, 09/29/2019, từ 9:30am-4:00pm. Xin Hội Thánh cầu nguyện và sắp xếp để tham dự đông đủ trọn cả ngày. The Spiritual Enrichment – Training Day of San Bernardino & Corona Church is on Sunday 09/29, from 9:30am-4:00. Please pray and come!