Thông Báo Announcements

* Kính mời quý con cái Chúa trở lại nhà thờ để thờ phượng Chúa vào mỗi sáng Chúa Nhật lúc 10:30am. Xin mang khẩu trang và giữ khoảng cách. Please come to church for worship every Sunday morning @10:30am. Wear masks and keep social distance.

* Kính mời quý con cái Chúa trở lại nhà thờ học Kinh Thánh và cầu nguyện vào mỗi tối thứ tư lúc 8:00pm. Please come to church for Bible Study and prayer every Wednesday evening @8:00pm.

* Trường Chúa Nhật (Việt Ngữ) sẽ bắt đầu trở lại vào tháng 7. Kính mời quý con cái Chúa đến sớm tham dự.

* Các buổi học Kinh Thánh của Gia Đình Trẻ và Mục Vụ Anh Ngữ vẫn tiếp tục trên mạng (Zoom). Young Couple and English Ministry’s gathering and Bible Study will continue on Zoom.

* Hội Đồng Giáo Hạt Việt Nam sẽ tổ chức vào thứ Bảy, 06/27/2020, từ 9:00AM-4:00PM, trực tuyến trên mạng. District Conference is online @9am, Sat. 06/27/2020, from 9AM-4PM.

 

Cảm Tạ & Cầu Thay Thanksgiving & Intercessions

Xin Hội Thánh cầu nguyện đặc biệt cho

-sức khỏe của MS Lê Thế Đinh, ông Kỉnh, ông Lô, ông Liên, ông Hùng, ông Lộc, bà Kỉnh, bà Ánh, ba mẹ chị Muội, Linda, Murphy, bé Vincent.

-vấn đề dịch bệnh Coronavirus đang gây ảnh hưởng khó khăn trên toàn thế giới.

-sự đoàn kết cảm thông giữa các chủng tộc trong nước Mỹ.