Tình Yêu Thương

“Tình Yêu Thương”
MỤC SƯ LÊ VĂN DƯƠNG
KT: 1 CÔ-RINH-TÔ 13:1-13

“Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương.” 1 CÔ-RINH-TÔ 13 : 13

1. LẺ CẦN TÌNH YÊU THƯƠNG (c 1-3)
2. THỂ HIÊN TÌNH YÊU THƯƠNG (c 4-7)
   ĐIỂM TÍCH CỰC
     1) nhịn nhục
     2) nhơn từ
     3) vui trong lẽ thật
     4) dung thứ mọi sự
     5) tin mọi sự
     6) trông cậy mọi sự
     7) nín chịu mọi sự
   ĐIỂM TIÊU CỰC
     1) chẳng ghen tị
     2) chẳng khoe mình/chẳng lên mình kiêu ngạo
     3) chẳng làm điều trái phép
     4) chẳng kiếm tư lợi
     5) chẳng nóng giận
     6) chẳng nghi ngờ sự dữ
     7) chẳng vui về điều không công bình
3. GIÁ TRỊ TÌNH YÊU THƯƠNG (c 8-13)

Bài giảng hằng tuần tại Hội Thánh Tin Lành San Bernardino ngày 12 tháng 3 năm 2017